FANDOM


Xenotime

Xenotime

Xenotime niegdyś ośrodek niezwykle ważny dla przemysłu złotniczego. Ulice Xenotime lśniły od różnych złotych ozdób ale kiedy surowiec się wyczerpał straciło swoją świetność. Nash Tringham oraz Mugear chcięli przywrócić złoto korzystając z Czerwonego Kamienia. 

Badania nad Czerwoną Wodą i EpidemiaEdytuj

W Xenotime znajduje się źródło z którego bije Czerwona Woda z której produkuje się Czerwony Kamień. Czerwona Woda jest niezwykle toksyczna i mieszkańcy miasta szybko odczuli tego skutki. Przez prowadzone badania szybko powstała epi
Xenotime nocą

Xenotime nocą.

demia w wyniku której umarło bardzo dużo ludzi, zwłaszcza noworodków. Opary Czerwonej Wody drażniąco działały na układ oddechowy. Powodowały międzyinnymi silny kaszel lecz również zatrucie organizmu. Tim Marcoh przebywając w Xenotime uleczył część ludzi używając Czerwonego Kamienia.