FANDOM


Nash Tringham jest ojcem Russella i Fletchera Tringhamów. Całe życie spędził próbując stworzyć Kamień Filozoficzny z Czerwonej Wody. Podróżując ze swojego rodzinnego miasta do Xenotime - miasta wydobycia złota, Nash dołączył do bogatego właściciela ziemi - Mugeara w celu wykorzystania czerwonego kamienia do "ożywienia" miasta. Opracował metodę która krystalizuje czerwoną wodę znacznie szybciej i skuteczniej niż zwykła, lecz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi w Xenotime. Nie chciał kontynuować swoich badań co doprowadziło do jego zabójstwa przez Mugeara.