FANDOM


Ishval-jin
Ishvaldczyk - jest to mieszkaniec Ishvalu. Ich charakterystyczną cechą wyglądu są białe włosy i czerwone oczy. Ishvaldczycy są grupą zjednoczoną pod względem wyznań religijnych. Kultura tego narodu twierdzi, że istnieje prawdziwy jeden Bóg i Pan całego stworzenia. Żarliwe modlenie się do Ishvalana, a także proste życie i prawość jest częścią wyznania, które przekazał im prorok Logue Lowe.